domingo, 23 de agosto de 2015

Guatemalas regering i sönderfall

Det var då, september 2007, Otto Perez var optimistisk och säker på valsegern som skulle placera honom på
presidentposten i januari 2008. I dag är han allt ensammare i presidentpalatset.
Guatemalas regering i sönderfall
Av Dick Emanuelsson
 
Regeringen Otto Pérez Molina verkar nu räkna sin sista dagar. I fredags öppnades vägen för en ”Politisk Rättegång” mot Perez. Han har hittills vägrat att låta sig förhöras och hänvisar till sin politiska immunitet. Perez anklagas som hjärnan bakom en korruptionsskandal som skakar Guatemala sedan april månad. Hans egna lämnar nu in sina avskedsansökan.

Roxana Baldetti.
Hans vicepresident Roxana Baldetti fängslades och fördes till ett militärfängelse förra fredagen. Dagen efter lämnade fem ministrar in sin avskedsansökan. En allt högljuddare folklig opposition kräver att president- och parlamentsvalen den 6 september ska ställas in. 

Med tanke på att Perez nu vägrar att låta sig ställas inför rätta, kan det vara intressant att se vad han sa i en intervju jag gjorde med honom den 8 september 2007, sista dagen för valkampanjen:

– Jag är beredd som en öppen och demokratisk officer att samarbeta i alla utredningar som måste göras. Det är därför vi har de adekvata institutionerna (åklagarämbetet) där det borde utredas. Vi kommer att gör allt för att varje utpekande och anklagelse ska utredas och undersökas. För jag tror att jag kan kämpa mot straffriheten som existerar i Guatemala.


* Colombiansk HD-domare

Ivan Velzquez, Cicig.
Perez anklagas nu för att ha varit hjärnan inom en organisation med flera dussin statstjänstemän inom Tullverket men också inom hans eget parti. De har tagit ut skatter och avgifter som gått in på olika konton personliga konton. Vicepresidentskan avgick den 8 maj från sin post och den 21 augusti utfärdades en domare arresteringsorder. Misstankarna fanns hela tiden mot Molina men vid den tidpunkten kunde de inte ledas i bevis.

I Guatemala verkar sedan flera år FN:s Kommission mot Straffrihet, CICIG. Den leds av den respekterade colombianske före detta domaren från Högsta Domstolen, Ivan Velazquez, bokstavligt hatad av den förre presidenten Alvaro Uribe. Bakgrunden är att Velazquez grep och dömde nära ett hundratal av Uribes närmaste män för dess kontakter med de paramilitära dödsskvadronerna i Colombia. Dessa garanterade dessa korrumperade politiker en säker plats i kongressen, borgmästarhuset eller i kommunalfullmäktige via dödshot av väljarkåren.

Marcelo Colussi.
Flamman har talat med Marcelo Colussi, forskare på IPNUSAC, Institutet för Nationella Problem på det statliga universitetet San Carlos i Guatemala:

* Det är två veckor innan valet och landet verkar snart inte ha någon regering. Vad händer?

– Vi står inför en djup politisk kris. Det är ingen revolution, en verklig grundlig social förändring utan en jordbävning i den institutionella sfären. I verkligheten händer inget i grunden för kraven som demonstrationerna har ställt är inte strukturella.

– Men utvecklingen med dessa beslut och gripanden har skapat ett nytt scenario som ingen egentligen vet hur ska lösas. Valet den 6 september ska genomföras med de gamla vallagarna varför folket är mycket skeptiskt och känner att ”allt kommer att förbli vid det gamla”.

* Är det ett isolerat falla av korruption eller handlar det om en allmän korruption?

– Korruptionen, och med den straffriheten är i Guatemala endemisk. Alla maktsfärer inom statsapparaten är korrumperade och det genomsyrar all aktivitet, inklusive åklagarämbetet som har stött Perez och som är totalt underordnad USA-ambassaden.

* Vilken roll spelar USA i Guatemala?

– De agerar enligt en mycket utstuderad plan. För USA är det en nästan en livsnödvändighet att hålla den centralamerikanska och karibiska regionen som sin helt oantastliga ”Bakgård”, i synnerhet inför de kinesiska och ryska framgångarna på kontinenten. För sin geostrategiska dominans behöver USA ”vänskapligt sinnade” länder.

* Hur agerar den sociala, folkliga rörelsen?

– Det finns en lång tradition av motstånd i den sociala rörelsen och denna har sedan tidigare krävt djupa grundläggande förändringar av Guatemala. Men i rörelsen mot korruption som har vuxit fram har folkrörelsen intagit en sval attityd för den vet att det är Washingtons projekt och delar av den nationella oligarkin som står bakom. Vänstern är splittrad och kommer kanske att få 1-2 procent i valet. I nuvarande situation finns det inget parti eller rörelse som kan leda de missnöjda och kanalisera kampen mot något mer avancerat än mot korruptionen.

No hay comentarios:

Publicar un comentario