domingo, 26 de mayo de 2013

Författningsdomstolen annullerade domen mot Guatemalas diktator“Diktatorn skrattar än en gång i ansiktet på sina offer”

TEGUCIGALPA / 2013-05-24 / Författningsdomstolens utslag den 21 maj att med 3 röster mot 2 annullera domen på 80 års fängelse för folkmord mot Guatemalas förre diktator Rios Montt, slog ned som en bomb. Rättegången kommer nu att göras om.
Montt dömdes den 10 maj som ansvarig för morden på närmare 1800 Ixilindianer i länet Quiché, norra Guatemala. Domen ses som historisk för domslutet var samtidigt ett hårt slag mot den rättsfrihet som de ansvariga för brotten mot mänskligheten i Guatemala hade åtnjutit sedan fredsavtalet slöts 1996. Domen ses som en dom också mot andra före detta diktatorer i övriga Latinamerika som är ansvariga för tortyr, mord och brott mot de mänskliga rättigheterna.
Amnesty Internationals guatemalanska sektion anser att annulleringen av domen är “ett förödande slag mot offren”.
– Författningsdomstolen har försatt rätten till sanning och rättvisa i fara, sa Sebastián Elgueta från Amnesty i ett uttalande.

Formell förevändning

Rättegången ska göras om från och med den 19 april. Författningsdomstolen anser att den kvinnliga domaren Yasmín Barrios begick fel när hon den 19 april visade ut general Montts advokat Francisco García som hade tillträtt samma dag som försvarare för Montt. Men i stället för att försvara sin målsman, krävde advokaten överraskande att domare Barrios skulle entledigas från sin post eftersom advokaten och domaren hade haft dispyter i ett tidigare mål. I stället för att göra sitt jobb, fortsatte advokaten att upprepa sitt krav, varför han visades ut från rättegångsalen.
Det är mot den bakgrunden som Författningsdomstolen anser att rättegången ska göras om från och med den 16 april. En formell förevändning till försvar för Montt, säger kritikerna.

“NGO-legoknektar”

Rättegången mot Montt orsakade en våldsam smutskampanj från höga militärer, industri- och företagsledare som anklagade fredspristagaren Rigoberta Menchú och andra människorättsledare för “Fredsförrädare” eller att vara “NGO-legoknektar”. Kampanjen döptes till “Rostros de la infamia”, vanärans ansikten, där de mest framstående försvararna av de mänskliga rättigheterna i Guatemala utpekades i text och bild som fosterlandsförrädare.
Den guatemalanska eliten krävde att domen den 10 maj skulle upphävas och Montt släppas fri. Motivet var att den väpnade konflikten (1960-1996) hade upphört och ett fredsavtal undertecknats mellan staten och URNG-gerillan.
Men krigsbrott mot mänskligheten är inte preskriberbara. Och FN:s Högkommissionär för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, sa från Genevè att “det är beklagligt att en sådan viktig dom ogiltigförklarades på formella grunder”.

Massmord och våldtäkter

Folkmordet i Guatemala intensifierades under den första hälften av 1980-talet. General Rios Montt hade gripit makten i en militärkupp och 1981-1983 satsade han allt på en militär seger mot URNG-gerillan som bestod av fyra olika gerillagrupper i det största centralamerikanska landet.
Den Brända Jordens Taktik användes och det anses att Montt var ansvarig för minst 100.000 av konfliktens 250.000 döda, den förkrossande majoriteten civila.
Vittnesmålen från 130 ixilindianer var hjärtskärande. Armén utpekas för att ha torterat, mördat, bränt ner hela byar och våldtagit kvinnor och barn i en konflikt som fick liten uppmärksamhet i västmedier.

“De Fattigas Gerillaarmé”

I länet Quiché återfinns Ixilinidanerna och militären anklagade dem för att tillhöra “De Fattigas Gerillaarmé” (Ejercito Guerrillero de los Pobres) EGP. “Gerillafronten Ho Chi Minh”, uppkallad efter den vietnamesiske befrielseledare och folkfadern, opererade i Quiché och så sent som i juni 2010 begravdes resterna av tio gerillasoldater som hade dödats i strider med armén mellan 1984-88. Politiskt var EGP marxist-leninistisk med en stor majoritet av indianer bland gerillasoldaterna. I dag återstår det bara 95.000 Ixilindianer som är en del av Mayafolket.
I fredags genomfördes det demonstrationer framför Guatemalas ambassader över hela Latinamerika med krav på att domen mot Montt från den 10 maj ska fastställas. På de sociala nätverken fortsätter debatten och kritiken. En ung guatemalan sammanfattade annulleringen av domen med orden:
“Diktatorn skrattar än en gång sina offer rakt upp i ansiktet”.
Dick Emanuelsson

USA frikänner sig själv för “krigsbrott”
Mellan 1946-1948 utförde USA:s Nationella Hälsovårdsinstitut medicinska experiment på 2082 prostituerade, fångar och mentalsjuka personer i Guatemala. De smittades på olika vägar med syfilis, gonorré och chancroide. Därefter injicerades de med penicillin, som då var relativt nytt. USA-ministeriets ansvarige var läkaren John Cutler, ökänd för ett liknande fall med syfilis på 600 svarta i delstaten Alabama 1932, ledde experimenten.
Det var först 2009 som fallet uppdagades när en medicinsk historiker, Wellesley College, upptäckte registren som USA-myndigheterna hade dolt under över 60 år. Guatemalas avgående president Alvaro Colom karaktäriserar fallet som ”brott mot mänskligheten”. Men Obamaadminstrationen säger i ett uttalande att stämningen mot USA-staten inte är juridiskt möjlig, trots att Nurnbergskonventionen förbjuder experiment med människor utan dess tillstånd.
Dick Emanuelsson

miércoles, 11 de abril de 2012

Guatemala y la despenalización de las drogas ilegales: ¿cuál es la jugada?¿Qué lo que tienen en común, el ex general contrainsurgente guatemalteco Otto Pérez Molina
y el fundador de las FARC-EP, Manuel Marulanda? Éste último propuso una despenalización del
tema de la droga en donde, según Chomsky, 90 por ciento de las ganancias del narcotráfico
entra al sistema financiero estadounidense. Fue uno de los temas en el proceso de paz en la zona
de despeje en San Vicente de Caguán, pero el gobierno de Andrés Pastrana nunca quiso opinar
sobre el tema.

Miércoles 11 de abril de 2012

Guatemala y la despenalización de las drogas ilegales: ¿cuál es la jugada?

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)
Recientemente el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha puesto sobre la mesa un elemento novedoso en su país: llama a la despenalización de las drogas ilegales. Para situar la medida, bien pueden valer estas palabras: “Con el desarrollo a ultranza del capitalismo en su etapa imperialista, que en esta fase de la globalización hunde en la miseria a la mayoría de la población mundial, muchos pueblos de importante economía agraria optan por los cultivos de coca, amapola y marihuana como única alternativa de sobrevivencia.

Las ganancias de estos campesinos son mínimas. Quienes verdaderamente se enriquecen son los intermediarios que transforman estos productos en substancias psicotrópicas y quienes los llevan y realizan en los mercados de los países desarrollados, en primer lugar el de Estados Unidos de Norteamérica. Las autoridades encargadas de combatir este proceso son fácil presa de la corrupción, pues su ética sucumbe ante cualquier soborno mayor de 50 dólares. Gobiernos, empresarios, deportistas, artistas, ganaderos y terratenientes, militares, políticos de todos los pelambres y banqueros se dan licencias morales para aceptar dineros de este negocio que genera grandes sumas de dólares provenientes de los drogadictos de los países desarrollados. El capitalismo ha enfermado la moral del mundo haciendo crecer permanentemente la demanda de estupefacientes, al mismo tiempo que las potencias imperiales ilegalizan ese comercio, dada su incapacidad para producir la materia prima. (…) Por ser tan grande la demanda en sus propios territorios como voluminosa la cantidad de dólares que por este concepto salen del marco de sus fronteras, erigen el eslabón de producción en su enemigo estratégico, en grave amenaza para su seguridad nacional. Olvidan sus propios postulados del libre mercado: la oferta en función de la demanda, descargando su soberbia contra los campesinos que trabajan simplemente por sobrevivir pues están condenados por el neoliberalismo a la miseria del subdesarrollo. El narcotráfico es un fenómeno del capitalismo globalizado (…) [Ante ello la única solución es] legalizar el consumo de narcóticos. Así se suprimen de raíz las altas rentas producidas por la ilegalidad de este comercio, así se controla el consumo, se atienden clínicamente a los fármaco-dependientes y liquidan definitivamente este cáncer. A grandes enfermedades grandes remedios. Mientras tanto [los gobiernos de las potencias consumidoras, Estados Unidos básicamente] deben aportar fondos suficientes a la curación de sus enfermos, a campañas educativas que alejen a la humanidad del consumo de estos fármacos y a financiar en nuestros países la sustitución de los cultivos por productos alimenticios que contribuyan al crecimiento sano de la juventud del mundo y al mejoramiento de sus calidades morales”.
La anterior cita podría ser perfectamente el fundamento de una medida que llame a la legalización de las drogas ilegales como la que está haciendo ahora el gobierno guatemalteco. Es, en términos generales, una propuesta progresista, que entiende el problema en su raíz no criminalizando los eslabones débiles de la cadena (el productor de la materia prima en los pobres países tercermundistas o el consumidor final, que bien puede ser un adicto crónico, por tanto, alguien con problemas de salud). Propuesta, en definitiva, que ataca al corazón de un sistema socioeconómico con Washington a la cabeza que hace del doble discurso su caballito de batalla: teniendo el más alto consumo de drogas ilegales, usa ese negocio para amasar fortunas y como coartada para militarizar a los países pobres donde se producen los cultivos de donde salen los posteriores narcóticos, lo cual le posibilita en su estrategia imperial: 1) seguir vendiendo armas a granel, pero fundamentalmente 2) tener bajo control militar vastas zonas consideradas vitales para el proyecto de dominación de la clase dominante estadounidense.
Es por eso, a partir de ese análisis de situación, que la propuesta de la legalización resulta la más lógica, la más humana, la más racional: despenalizar el consumo de drogas traería beneficios para los consumidores y para las poblaciones en general, en tanto bajarían los índices de violencia criminal que trae aparejado el negocio del narcotráfico ilegal.
Es congruente que una propuesta así la formularan en marzo del año 2000 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el movimiento guerrillero de izquierda más viejo del continente. Pero es altamente significativo que una propuesta con ese talante la formule un presidente como el de Guatemala, el general retirado Otto Pérez Molina, formado en la más rancia escuela contrainsurgente (él es comando kaibil), quien tomara parte activa en la lucha anticomunista que enlutó su país años atrás y quien llegara hace pocos meses a la presidencia con la bandera de “mano dura” para combatir la criminalidad, en tanto que en el corto tiempo en que ejerce la presidencia dio muestras de ser persona de confianza de los factores de poder económico más encumbrados de su país y no, precisamente, alguien que hable un discurso progresista, alternativo, defensor de los derechos humanos o cosa que se le parezca.
¿Por qué el general Pérez Molina hace ahora este llamado para el área centroamericana, que ni siguiera avalan presidentes supuestamente más a la izquierda que él como el nicaragüense Daniel Ortega, o el salvadoreño Mauricio Funes, mandatario con el auspicio del otrora movimiento revolucionario Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional –FMLN–? ¿Qué significa la jugada?
De hecho, el presidente guatemalteco hasta pareciera enfrentarse con la Casa Blanca; declaró públicamente la corresponsabilidad de Estados Unidos en el tema del narcotráfico visto que los países centroamericanos no son ni por cerca los principales consumidores de estas sustancias sino que tienen la desgracia de estar en la ruta de distribución. Ante ello, y con medidas que no están lejos de lo propuesto en su momento por las FARC, reclamó de Washington el resarcimiento económico a la región istmeña por los decomisos realizados en la zona, pidiendo que de esos fondos la mitad se destinara a fortalecer el combate al narcotráfico, y la otra mitad se invirtiera en programas de salud y educación.
El hecho de hablar claramente de “corresponsabilidad” del gobierno de Estados Unidos en un tema tan espinoso como éste marca una distancia con Washington que otros presidentes del área no quieren o no pueden tomar. Pérez Molina argumentó la iniciativa de despenalizar la producción, tránsito y consumo de drogas –y sin dudas el argumento es absolutamente válido– ligándola a la corresponsabilidad de Estados Unidos con mucho de lo que sucede en esos países: los altos índices de violencia de la región, en tanto corredor de paso de las drogas ilegales hacia el norte, transforman a Centroamérica en una “ruta de muertes, extorsiones, secuestros y lavado de dinero, consecuencia del narcotráfico”.
¿Pérez Molina, el general de la lucha contrainsurgente y símbolo de la “mano dura” contra la delincuencia enfrentándose a Estados Unidos y diciendo, palabras más, palabras menos, lo mismo que las FARC? Como mínimo, es extraño.
Ante la propuesta, la respuesta de la Casa Blanca no se hizo esperar: tanto la Secretaria de Seguridad Janet Jackson como el Subsecretario Antidrogas William Brownfield, que viajaron a suelo centroamericano, fueron categóricos al respecto. Ambos negaron que la despenalización de la droga pudiera ser factible. Incluso fueron muy duros: condenaron la propuesta.
Nada, absolutamente nada en la política exterior de la actual administración guatemalteca podría hacer pensar en un alejamiento de la esfera de Washington. ¿Qué es esto entonces?
En algún momento se especuló que podía tratarse de una cortina de humo, más aún en la coyuntura en que fue propuesta la medida: justo cuando se estaba tratando en el Legislativo un paquete fiscal, ampulosamente llamado “reforma”, que no pasó de ser un reacomodo tributario donde el único sector al que realmente se le subieron impuestos fueron las capas medias, dejándose en su sitial de intocables a los grandes capitales, tanto nacionales como extranjeros.
Pero más allá de esa hipótesis, la medida de la despenalización fue mantenida férreamente, llevando en este momento a una suerte de enfrentamiento con otros países centroamericanos, y del mismo gobierno estadounidense.
No faltó quien dijera –con exceso de optimismo, o de ingenuidad (quizá con malicia incluso)– que la propuesta en ciernes marca un cambio en la forma de pensar del general. Ahora, para sorpresa de propios y extraños, tal como pasó con muchos militares latinoamericanos a través de la historia (Perón, Velasco Alvarado, Torrijos, Arbenz, Chávez), estaría tomando distancia del amo imperial. Pero nada autoriza a tomar en serio esta hipótesis.
¿De qué se trata entonces? Quizá faltan elementos para cerrar el análisis. Podría ser que, en su propuesta de bajar los índices de criminalidad –discurso que lo llevó a triunfar en las pasadas elecciones– haya entrevisto que la reducción y/o eliminación de las mafias ligadas al tráfico de drogas ilegales ayuda a bajar la violencia, pero más aún: ayudaría a bajar la percepción mediática que la ciudadanía puede tener de la misma. En definitiva: sería una loable acción de gobierno.
¿Hay otras agendas? La actual administración gubernamental de Guatemala, que es un fiel aliado de las estrategias estadounidenses, que es parte de los tratados de libre comercio para la región (el CAFTA) con los que básicamente se benefician los capitales del norte, que ha abierto sus puertas a los grandes proyectos extractivos ligados a multinacionales, que no toma ninguna medida política fuerte sin consultarlo con “la embajada” (obviamente: la United States Embassy, verdadero factor de poder tras los gobernantes vernáculos), es muy raro (¿imposible?) que se distancie de buenas a primeras Washington.
Hace un tiempo que se viene hablando por parte de la estrategia continental de la Casa Blanca de profundizar el Plan Mérida de lucha contra el narcotráfico desde México hacia toda Centroamérica, lo cual no significa sino más militarización, más “mano dura” en el tema. ¿Quedó en el olvido todo ello?
La propuesta en juego, por último, en términos concretos no deja de ser interesante por progresista, aunque llama la atención quién y cómo la formula. En estos momentos no termina de estar clara la jugada. El tiempo nos irá dando más elementos para entender de qué se trata. Pero como mínimo resulta extraño que un comando kaibil diga lo mismo que las FARC. ¿Gato encerrado? Quizá.